Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Τρίεδρος
Κατασκευαστική Α.Ε.

Η εταιρεία, με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών ιδιωτικών έργων από το 2005, υλοποιώντας την οργανωμένη προσπάθεια ομάδας μηχανικών με τουλάχιστον 25ετή εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων οικοδομικών έργων.

Εμπειρία, Ποιότητα και Συνέπεια

Η δραστηριοποίηση της ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. καλύπτει όλους τους τομείς κατασκευής ιδιωτικών έργων όπως βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια (συμβατικά-μεταλλικά), κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, κατοικίες, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου (πισίνες – χώροι πρασίνου  κ.λ.π.), πρατήρια καυσίμων κ.λ.π., καθώς και πάσης φύσεως τεχνικές υποδομές.

Η εμπειρία των στελεχών, η ποιότητα των έργων που έχει εκτελέσει καθώς και η συνέπεια στις σχέσεις με τους πελάτες μας, συνέβαλαν στην καθιέρωση της εταιρείας μας στις κορυφαίες του κλάδου στην περιοχή.

Δείγματα Έργων

Loading

«ALKISTIS» Hotel at Diakopto

Villa Ypsilon

Ανακαίνιση Διατηρητέας Κατοικίας

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»