Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Ξενοδοχείο Άλκηστις

Νέο κτιριακό συγκρότημα
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στο Διακοπτό Αχαΐας, αποτελούμενο από τρία ανεξάρτητα διώροφα κτίρια έξι διαμερισμάτων το κάθε ένα και ένα κτίριο υποδοχής – εστιατορίου – πολλαπλών λειτουργιών, συνολικού εμβαδού 1.300 m2.

Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάστηκε πισίνα και διαμορφώθηκαν χώροι πρασίνου.

Σχετικά Έργα.

Loading

Εγκαταστάσεις Porto Rio

Εγκαταστάσεις Porto Rio