Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Αμπελώνες Αντωνόπουλου Α.Ε.

Νέο οινοποιείο
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή νέου οινοποιείου της «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ» αποτελούμενο από υπόγειο χώρο – κελλάρι ειδικών συνθηκών ωρίμανσης οίνου, ισόγειο μεταλλικό κτίριο παραγωγής – δεξαμενών – εμφιαλωτηρίου – αποθηκών κ.λ.π., συνολικού εμβαδού 2.600 m2.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με περιμετρική οδοποιία από πεπαλαιωμένους κυβόλιθους.

Σχετικά Έργα.

Loading

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»