Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Τακτικός Α.Ε.

Κατασκευή νέων κτιρίων
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή νέου μεταλλικού κτιρίου διαλογητηρίου και συσκευασίας οπωροκηπευτικών προϊόντων με τμήμα ψυγείων στην περιοχή Μανωλάδας Ηλείας, επιφάνειας 2.000 m2 .

Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου με ράμπες πρόσβασης – φορτοεκφόρτωσης κ.λ.π.

Σχετικά Έργα.

Loading

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»