Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Λιαρομάτης Α.Ε.

Νέο κτίριο εργοστασίου
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή νέου μεταλλικού κτιρίου εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφάνειας 15.000 m2.

Σχετικά Έργα.

Loading

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»