Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Κολοκυθάς Καύσιμα Α.Ε.

Νέο πρατήριο καυσίμων
Πλυντήριο - Γραφεία - Αποθήκη
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή νέου πρατηρίου καυσίμων – σταθμού εξυπηρέτησης φορτηγών με διώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο, πλυντήριο φορτηγών, υπόγεια αποθήκη 350 m2.

Πλήρης διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (ασφαλτικά – χώροι πρασίνου κ.λ.π.) συνολικής επιφανείας 9.000 m2 στο ΒΙΟ.ΠΑ Πάτρας.

Σχετικά Έργα.

Loading

Νέες Εγκαταστάσεις «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» στην Κ. Αχαΐα

Νέες Εγκαταστάσεις «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» στην Κ. Αχαΐα

Νέα Μονάδα M.D.A.

Νέα Μονάδα M.D.A.

Συνεδριακό Κέντρο «ΛΑΓΙΟΣ»

Συνεδριακό Κέντρο «ΛΑΓΙΟΣ»

Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών

Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών