Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Λάτσης Α.Ε.

Νέο κτίριο συνεργείου
Γραφεία - Αποθήκη

Νέο μεταλλικό κτίριο συνεργείου αυτοκινήτων με τμήμα έκθεσης – γραφείων και όροφο αποθήκης ανταλλακτικών στο ΒΙΟ.ΠΑ Πάτρας.

Σχετικά Έργα.

Loading

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»