Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Καραπιπέρης Α.Ε.

Νέες εγκαταστάσεις γραφείων & αποθηκών
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή διώροφου συμβατικού κτιρίου γραφείων – αποθηκών με υπόγειο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης και χώρων πρασίνου στο Προάστειο Πατρών.

Σχετικά Έργα.

Loading

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»