Κατασκευές - Αποκαταστάσεις - Διαμορφώσεις Χώρων


Αφοι Παπαγεωργίου Α.Ε.

Νέο κτίριο ψυκτικών θαλάμων
Γραφεία - Αποθήκες
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή νέου κτιρίου ψυκτικών θαλάμων βαθιάς κατάψυξης, προσθήκη κτιρίου αποθηκών, διαμόρφωση νέων χώρων γραφείων και επισκευή όψεων υπάρχουσας εγκατάστασης.

Σχετικά Έργα.

Loading

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Νέο Οινοποιείο «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις Εργοστασίου AMSTEL

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Εγκαταστάσεις «ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Νέο Κτίριο της «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Νέο κτίριο της «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.»